Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

НСИ отчита подобрение на промишленото производство

НСИ отчита подобрение на промишленото производство

Проучване на Националния статистически институт (НСИ) отчита подобрение на промишленото производство и на търговията на дребно през ноември 2016 година, както и изненадващо солиден ръст на активността в строителството.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства през ноември с 1,6% в сравнение с октомври, когато беше отчетено повишение с 0,3%, като това представлява подобрение на производството за пети от първите единадесет месеца на миналата година.

Спрямо година по-рано календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира солидно повишение от 4,3% (спрямо ноември 2015-а) след растеж от 2,8 на сто през предходния месец.

През ноември увеличение с 2,4% спрямо месец по-рано е регистрирано в преработващата промишленост и с 2,2% в добивната промишленост, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ беше отчетно понижение от 1,3 на сто. На годишна база производството в добивната промишленост нараства с 9,8%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1,0% и в преработващата промишленост – с 4,9 на сто.

Ако видите грешка изберете текста и натиснете Ctrl + Enter