Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 805 лв.

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 805 лв.

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 805 лв. и нараства с 2.0% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.1%), следван от доходите от пенсии (30.1%) и от самостоятелна заетост (6.2%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 2.1 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 2.8 процентни пункта.
В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

• Доходът от работна заплата намалява от 996 на 976 лв. (с 1.9%).
• Доходът от самостоятелна заетост намалява от 113 на 112 лв. (с 0.6%).
• Доходите от пенсии се увеличават от 483 на 544 лв. (с 12.6%).
• Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 53 на 50 лв. (със 7.1%).

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 681 лв. и се увеличава с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (28.8%), следвани от разходите за жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (11.3%).
Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.9 процентни пункта, делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование - с 0.5 процентни пункта, а делът на разходите за жилище се увеличава с 1.0 процентен пункт.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:
• Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 495 на 485 лв. (с 2.1%).
• Разходите за алкохолни напитки и цигари намаляват от 73 на 71 лв. (с 2.9%).
• Разходите за облекло и обувки нарастват от 63 на 64 лв. (с 1.6%).
• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 286 на 306 лв. (с 6.9%).
• Разходите за здравеопазване намаляват от 118 на 117 лв. (с 0.4%).
• Разходите за транспорт и съобщения намаляват от 191 на 189 лв. (с 0.8%).
• Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 69 на 61 лв. (с 11.5%).
• Разходите за данъци и социални осигуровки остават без промяна - 216 лева.

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники