Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 249 жилищни сград

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 249 жилищни сград

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 249 жилищни сгради с 13 810 жилища в тях, на 20 административни сгради/офиси и на 1 164 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 21.6%, броят на жилищата в тях - с 45.5%, както и общата им застроена площ - с 44.5%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава ръст както на броя им - с 11.1%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 8.7% повече.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 28.9%, жилищата в тях - с 38.8%. Намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради с 23.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 4.1% по-малко.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 399, София (столица) - 338, София - 243, Варна - 203, и Бургас - 153. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 5 984, Варна - 2 380, Пловдив - 1 820, Бургас - 614, и Благоевград – 409.

През второто тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1 388 жилищни сгради със 7 202 жилища в тях, на 11 административни сгради/офиси и на 604 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 9.4%, разгънатата им застроена площ - със 17.4%, докато жилищата в тях намаляват с 5.9%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна. Започнал е строежът на 5.6% повече други видове сгради.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 1.6%, докато жилищата в тях се увеличават с 20.2%, както и общата им застроена площ - със 17.9%.

Броят на започнатите административни сгради спада с 47.6%. Започнал е строежът на 5.9% по-малко други видове сгради.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 233 жилищни и 65 други сгради; София (столица) - 220 жилищни, 4 административни и 25 други сгради; София - 145 жилищни и 27 други сгради; Бургас - 117 жилищни и 38 други сгради; Варна - 110 жилищни и 30 други сгради.

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники