Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

Населението в България намалява и застарява

Населението в България намалява и застаряваснимка: bnt.bg

Населението в България продължава да намалява и застарява, задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението, а средна продължителност на живота остава непроменена. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2018 г.

Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души, или с 0.7%.

Мъжете са 3 395 701 (48.5%), а жените - 3 604 338 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 061 жени.

В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 493 119, или 21.3% от населението на страната. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете.
Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.8%, а на мъжете - 17.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.6%), Габрово (28.6%) и Кюстендил (27.3%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.5%, и Варна - 18.9%.

През 2018 г. в страната са родени 62.1 хил. деца. В сравнение с предходната година броят им намалява с 2.7%.

Броят на умрелите лица през 2018 г. е 108. 5 хил, а коефициентът на обща смъртност е 15.4%. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1.2%, но нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

През 2018 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 48 хил. души. За 2018 г. границите за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете. Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 1.7 хил. души, или 24.8%, а под трудоспособна възраст - 1 067 хил. души, или 15.2% от населението на страната.

Децата до 15 години в страната са 14.4% от общия брой на населението. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.5%, и Бургас - 15.6% от населението на областта. Общо в шестнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 11.5% и Габрово - 11.6%.

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники