Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

Доходи и разходи на домакинствата

Доходи и разходи на домакинствата

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1 754 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 2.2%.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (29.6%) и от самостоятелна заетост (6.5%). Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 2.4 процентни пункта, доходите от работна заплата намаляват с 1.3 процентни пункта, а от самостоятелна заетост и извън работната заплата намаляват с по 0.2 процентни пункта.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

• Доходът от работна заплата остава непроменен - 969 лева.
• Доходът от самостоятелна заетост намалява от 115 на 114 лв. (с 0.7%).
• Доходите от пенсии нарастват от 467 на 519 лв. (с 11.1%).
• Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 51 на 50 лв. (с 1.6%).

Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1 570 лв. и намалява с 0.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.1%), следвани от разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%). Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки остава непроменен, а разходите за жилище нарастват с 1.7 процентни пункта. Намалява относителният дял на разходите за свободно време, културен отдих и образование - с 2.4 процентни пункта, и за алкохолни напитки и цигари - с 0.2 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:

• Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 476 на 472 лв. (с 0.9%).
• Разходите за алкохолни напитки и цигари намаляват от 68 на 64 лв. (с 6.6%).
• Разходите за облекло и обувки нарастват от 49 на 52 лв. (с 8.0%).
• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 254 на 279 лв. (с 9.7%).
• Разходите за здравеопазване нарастват от 84 на 89 лв. (с 5.3%).
• Разходите за транспорт и съобщения остават непроменени - 178 лева.
• Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 131 на 92 лв. (с 29.3%).
• Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 208 на 214 лв. (с 2.8%).

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники