Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 894 лв

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 894 лв

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 894 лв. и спрямо същия период на 2020 г. се повишава с 11.6%.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (58.5%), следван от доходите от пенсии (28.9%) и от самостоятелна заетост (5.0%). Спрямо второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1.0 процентенпункт, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 0.9 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със същототримесечие на 2020 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:
• Доходът от работна заплата се увеличава от 976 на 1 108 лв. (с 13.5%).
• Доходът от самостоятелна заетост намалява от 100 на 94 лв. (с 5.5%).
• Доходите от пенсии нарастват от 481 на 547 лв. (с 13.7%).
• Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 52 на 45 лв. (с 13.1%).

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 666 лв. и се увеличава с 20.3% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.8%), следвани от разходите за жилище (16.9%), данъци и социални осигуровки (14.2%) и разходите за транспорт и съобщения (11.4%).

Спрямо второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за: храна и безалкохолни напитки намалява с 1.9 процентни пункта, данъци и социални осигуровки - с 0.9 процентни пункта, алкохолни напитки и цигари - с 0.5 процентни пункта, жилище - с 0.4. Увеличава се относителният дял на разходите за: културен отдих, свободно време и образование - с 1.4 процентни пункта, облекло и обувки - с 1.3 процентни пункта, транспорт и съобщения - с 0.5 процентни пункта, здравеопазване - с 0.2 процентни пункта.
Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:
• Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 452 на 513 лв. (с 13.4%).
• Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 65 на 70 лв. (със 7.1%).
• Разходите за облекло и обувки се увеличават от 31 на 61 лв. (почти два пъти).
• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 240 на 283 лв. (с 18.0%).
• Разходите за здравеопазване се увеличават от 81 на 100 лв. (с 23.5%).
• Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 152 на 190 лв. (с 25.1%).
• Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 32 на 62 лв. (почти два пъти).
• Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 210 на 236 лв. (с 12.6%).

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники