Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

По Конституция понятието "пол" трябва да се разбира само в биологичния му смисъл

По Конституция понятието "пол" трябва да се разбира само в биологичния му смисъл

Понятието "пол" по Конституция трябва да се разбира само в биологичния му смисъл, а държавата няма задължението да зачита правно самоопределяне на хората към различен от биологичния пол. Това се посочва в решение на Конституционния съд, взето с 11 гласа "за" и едно особено мнение.

"Принципите и разпоредбите на действащата Конституция не позволяват да се изведе позитивно задължение на държавата да зачете правно самоопределянето на лицата към пол, различен от биологичния, тъй като това би било несъвместимо със съдържанието на конституционното понятие "пол" като основополагащо за конституционната и законова уредба на брака и семейството", пише в решението си съдът.

Магистратите анализират вложеното традиционно разбиране за понятието "пол" в Конституцията - само биологичното, основаващо се на половата бинарност, семейните отношения, конституционната закрила на майчинството и българските традиционни ценности и по-конкретно с основната религия, изповядвана от преобладаващата част от българите - Източноправославното вероизповедание.

Конституционният съд приема, че при разглеждането на понятието "пол" в контекста на историческата и духовна традиция и ценностните разбирания на българското общество, законодателят е вложил в понятието, съответно и в Конституцията, разбирането единствено за биологичния смисъл, при който полът се определя от генетични фактори, наследени от родителите, и обуславя репродуктивното поведение на индивидите.

За да стигнат до решението, конституционните съдии посочват, че, ако се приеме обратното, това би означавало Конституционният съд по тълкувателен път да промени съдържанието на конституционния термин "пол", който биологически се определя към момента на зачеването, с "полова ориентация" - понятие, което по своята същност е социално конструирано и е свързано с вътрешното усещане на човека за полова принадлежност, независимо от биологичните му белези.

Конституционните съдии обобщават, че начинът, по който държавните органи в системите на различните власти ще приложат това решение при осъществяване на функциите си, ангажира тяхната конституционна и законова компетентност, но при зачитане на даденото от КС задължително тълкуване, според което в българската конституция (а следователно и в българското право) понятието "пол" като обуславящо личния и семейния статус на гражданите има само биологично съдържание. / Дневник

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники