Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

Студенти и докторанти от пет континента учат във ВСУ „Черноризец Храбър“

Варненский свободный университетВарненский свободный университет

Студенти и докторанти от пет континента избраха Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за своето обучение. Бъдещите специалисти от Европа, Азия, Африка, Австралия и Северна Америка предпочетоха ВСУ, който се утвърди като международна образователна площадка за трансфер на знания, съвременни компетенции, научни изследвания и дигитални технологии.

Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет с най-високата оценка сред частните висши училища в страната.

Дипломите за висше образование на ВСУ „Черноризец Храбър“ са международно признати, както на територията на държавите-членки на ЕС, така и по света. В университета се обучават над 8000 студенти от повече от 30 държави – в т.ч. Русия, Украйна, Молдова, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Азербайджан и др., в бакалавърски, магистърски и докторски програми, в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение на български, руски или английски език.

Кандидат-студентите, които са граждани на ЕС и гражданите на държави, които не са членки на ЕС и Европейското икономическо пространство, но притежават статут на постоянно или на дългосрочно пребиваващ на територията на България, кандидатстват при условия и заплащат такси като български граждани. Всички кандидат-студенти, граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз, кандидатстват във ВСУ „Черноризец Храбър“ по документи без приемни изпити.

Кандидатстудентската кампания на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за учебната 2019/2020 г. стартира с прием в 10 професионални направления - „Администрация и управление“, „Икономика“, „Икономика и компютърни науки“, „Психология“, „Политически науки“, „Право“, „Национална сигурност“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Изобразително изкуство“ и „Танцово изкуство“. Предлагат се 20 бакалавърски и 47 магистърски програми в редовна и задочна форма, а също и дистанционно обучение. 25 са специалностите, които се изучават на английски или руски език.

Ексклузивните програми са разработени в партньорство с бизнеса, браншовите организации и местните власти, съобразно потребностите и възможностите за професионална реализация на студентите.

На руски език могат да се изучават бакалавърските програми – „Международни отношения“, а магистърските на руски език са „Международна политика и сигурност“, „Европейска администрация и управление на проекти“, „Международно право и сигурност“.

За първи път през новата учебна година факултетът „Международна икономика и администрация“ предлага прием след завършено средно образование в специалност „Предприемачество и бизнес“. Бакалавърската програма стъпва на устойчивите модели на магистърския курс „Предприемачество“. Той пренесе в България най-добрите практики на лектори от Силициевата долина, както и богатия опит на световно известни предприемачи. Партньори на Варненския свободен университет са водещите американски и европейски университети и Българския център по предприемачество.

Първият курс от 31 магистри получи индивидуални поименни стипендии от предприемачи от Силициевата долна, които са и ментори на студентите. Още след първия семестър участниците в програмата вече стартират свои собствени бизнес проекти, вдъхновени от обучението във ВСУ. Бъдещите студенти от бакалавърската програма „Предприемачество и бизнес“ ще получат безплатен достъп до част от образователните ресурси, индивидуално внимание и обучение, и възможност да се дипломират и по втора специалност.

Варненския свободен университетСпециалността „Бизнес администрация и мениджмънт“, с профили „Международен бизнес мениджмънт“ и „Мениджмънт на туризма“ се предлагат в редовна, задочна или дистанционна форма.

„Мениджмънт на спорта“ е нова програма, насочена към действащи или приключили с активната кариера спортисти. Програмата се развива като профил на бакалавърската специалност „Бизнес администрация и мениджмънт“, както и самостоятелно в магистърска степен.

Изключително висок е интересът към магистърската програма „Кръгова икономика“, която е синергия между знания, умения и добри практики в изграждането на кадри за устойчивото развитие на общините, за бизнеса, за бъдещето на Европа и на България. Тя се реализира под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда“ на Еевропейската комисия. Програмата разглежда ключовия приоритет за страната ни в областта на околната среда - ефективно използване на ресурсите, за постигане на устойчиво развитие и устойчив растеж.

Остава висок интересът към специалностите „Право“, „Национална сигурност“ и „Психология“. Години наред възпитаници на университета са на първите места в конкурсите за магистрати, обявени от Министерството на правосъдието. За новата учебна година Юридическият факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ добавя към портфолиото си и магистърска програма „Английски език в областта на правото и сигурността“, която е изцяло насочена съм международната практика.

Нова магистърска програма стартира и в професионално направление „Национална сигурност“ – специалност „Интелигентни системи за сигурност“ ще предлага профилите „Системи за мониторинг и управление на сигурността“ и „Подготовка на органите, силите и средствата при бедствия, аварии и катастрофи“. Дисциплините в учебния план на магистърската програма „Киберсигурност“ обхващат програми, свързани с управление на сигурността, престъпленията в кибер пространството и тестване на защитите.

Предстои стартирането на „Черноморска академия за сигурност“ с водещи световни експерти от Израел, България и Европа. Обучението на студентите в програмата Data Science (Наука за данните), която предлага специализирано обучение по актуални проблеми на компютърните науки в съответствие с международните, европейски и национални критерии, се провежда на английски език в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение.

Варненския свободен университетСред флагманите на Варненския свободен университет са специалностите „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“, интересът към които се запазва устойчиво висок, заради строителния бум в България. Профилът „Пътно строителство“ решава проблема с липсата на квалифицирани кадрите за реализиране на инфраструктурните проекти в страната.

С нови предложения ще стартира учебната година и специалност „Моден дизайн“ – бакалавърската програма е с профили „Бизнес“, „Стайлинг“ и „Моделиране на облеклото“. В магистърска степен е разработена новата програма на специалност „Мода“ - „Креативни дизайн практики в модата“.

През изминалата година Варненският свободен университет реализира над 1100 студентски практики, като 91 % от менторите декларираха готовност да назначат практикуващите студенти веднага след тяхното дипломиране, а 154 млади специалисти получиха предложение да останат на работа. По време на своето обучение, студентите имат възможност да участват в различни програми за студентска мобилност и академичен обмен, учебни практики, стажове, състезания и тренинги. В университета действа Академичен акселератор, в който преподаватели и студенти развиват свои идеи и имат възможност да ги реализират в бизнеса.

Преподаватели и ментори са световноизвестни учени и доказани експерти от практиката от България, Япония, Съединените щати, Русия, Израел, Италия, Германия, Холандия, Полша, Великобритания, Австрия, Украйна и др.

Университетът предлага богато портфолио от майсторски класове и допълнителни курсове за повишаване на квалификацията. Силно е застъпено чуждоезиковото обучение и курсовете за личностни и социални умения, насочени към развитие на успешната комуникация на чужд език, гъвкавост, творчество, самоконтрол и самоувереност, аналитично мислене, лидерство и др. Изучаването на чужди езици повишава конкурентоспособността на възпитаниците на Варненския свободен университет и им дава възможност да впишат в професионалното си портфолио владеенето на два или три чужди езика, сред които и редки.

Университетът предлага подготвителни курсове за езикова и специализирана подготовка по български и английски език.

Варненския свободен университетЗрелостниците, които завършват средното си образование в България могат да кандидатстват за стипендия по програма "Аз ще уча и ще успея в България“.

Програмата е шанс за 20 бъдещи студенти да започнат обучението си в избрана от тях специалност и покрива 100 % от годишната такса в първи курс.

Високотехнологиченият, модерен университетски кампус е разположен в непосредствена близост до морския бряг и до природния парк „Златни пясъци“. Университетът разполага със студентското общежитие, ресторант, библиотека, спортен комплекс, парк и медицински център.

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники
 

Добавете коментар

Все комментарии пользователей, размещаемые на сайте, являются постмодерируемыми. Это означает, что администратор читает сообщения после их размещения на ресурсе, и имеет право удалить их без каких-либо дополнительных объяснений. Запрещается писать комментарии только БОЛЬШИМИ или latinskimi буквами.